មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​សង្វែក បន្ទាប់ពី​មាន​ការរញ្ជួយ​ដី និង​ស៊ូណាមិ នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ – CEN