គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​របស់​នា​យក​រដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន​សុំ​លាលែង​ពី​តំណែង​ – CEN