បុរស​សេព​គ្រឿងញៀន​ចម្លែក​ម្នាក់ ដែល​ពស់វែក​ចឹក​ពុំ​ស្លាប់ ហើយ​ស្ថានភាព “​ប្រសើរ​” បាន ៣-៤ សប្តាហ៍​! (វីដេអូ) – CEN