ឃុំខ្លួន​មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី​៨​នាក់ ជួញដូរ​អាវុធ​២៥​ដើម​ចង់​បះបោរ​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN