ព្រមាន​ចាត់​វិធានការ​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់​តាម​ច្បាប់ ចំពោះ​ជន​ឆ្លៀតឱកាស ដើរ​សន្យា​រត់​ការប្រឡង​ចូល​ចូល​គ្រូបង្រៀន​គ្រប់​កម្រិត​ – CEN