ជិះ​រថភ្លើង​ទៅ​ស្រុកកំណើត អស់​តែ ៤០ រៀល ហើយ​បាន​ក្រមា​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​មួយ​ទៀត​ – CEN