ព្រះសង្ឃ​វត្ត​សុវណ្ណ​គី​រី ឆាន់ចង្ហាន់​ក្នុង​មុង ដោយសារ​សត្វ​រុយ ដែល​កើត​មក​ពី​គំនរ​សំរាម នៅ​ក្បែរ​វត្ត​ – CEN