ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ឡើង​លោះ​ព្រលឹង ពេល​ប្រទះ​ឃើញ​អណ្តើក​សមុទ្រ​ធំ​បំផុត​ពិភពលោក “​ឡើង​គោក​” ! (វីដេអូ) – CEN