ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ មាន​អ្នក​ផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៍ និង​ទៅ​ទទួល​ថ្នាំ​ព្យាបាល នៅតាម​មណ្ឌល​សុខភាព ចំនួន​១៨៨៩​នាក់​ – CEN