សម្បត្តិ​ធំ​បំផុត​លើ​លោក​គឺ “​មនុស្ស​” ប៉ុន្តែ​អនិច្ចា​អ្វី កុលសម្ព័ន្ធ​នៅសល់​គ្នា​ប្រមាណ ៨០​នាក់​នេះ កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការបាត់បង់​ផុត​ពូជ​ទាំងស្រុង ព្រោះ​ការ “​វាយលុក​” របស់​ក្រុម​អាជីវកម្ម​រ៉ែ ឈើ​… (វីដេអូ) – CEN