ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​វ័យក្មេង ដោយ​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ផលិត “​ស្រា​ឫស្សី​” – CEN