រថយន្តក្រុង​២១៥​គ្រឿង របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដឹកជញ្ជូន​ពលរដ្ឋ​មិន​គិតថ្លៃ ជូន​ពលរដ្ឋ​ទៅតាម​ខេត្ត និង​ដឹក​ត្រឡប់មកវិញ​អំឡុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ – CEN