​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេស​កម្ពុជា បន្ត​លូតលាស់​យ៉ាង​ស្វាហាប់ ដោយ​មាន​បរិស្ថាន អំណោយផល ទូ​ទាំង​សកលលោក ជួយ​ទ្រទ្រង់​មួយ​ផ្នែក​ធំ​ផង​ – CEN