ក្លឹប​អ្នកកាសែត​កម្ពុជា និង សមាគម​អ្នកកាសែត​វៀតណាម ពង្រឹង​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​អ្នកកាសែត​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ – CEN