អាមេរិក​ដាក់ចេញ​ទណ្ឌកម្ម​ថ្មី​មួយចំនួន ទាក់ទង​ដល់​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN