កាត់ទោស​អតីត​ឧកញ៉ា​ផ្កាយ​៣ ហូរ ចំរើន ដាក់គុក ១៨ ខែ ពី​បទ​បាញ់​គំរាម​បាញ់​ប្រពន្ធ​ – CEN