​សម្តេច​តេជោ នឹង​ជួបពិភាក្សា​ទ្វេភាគី​ជាមួយ​លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន ស្តីពី​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី តំបន់ និង​អន្តរជាតិ – CEN