បុគ្គលិក​ភោជនី​ដ្ឋា​ន​ម្នាក់ ត្រូវ​ថៅកែ​ដេញ​ចេញ​ពី​ការងារ ក្រោយ​ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ ចំពោះ​ជនអនាថា​ (វីដេអូ) – CEN