​ម្ចាស់​មេដាយមាស​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អាស៊ី សាលី អ៊ូ​មើ​ត ឈ្នះ​មេដាយប្រាក់​ពិភពលោក​ – CEN