​អ្នកនឹង​ប្រឈម​ជំងឺ​រលាក​សួត​កាន់តែខ្លាំង បើ​មាន​ទម្លាប់​ទាំងនេះ​ – CEN