ប្រកាស​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​ច្រកទ្វារព្រំដែន​ទ្វេភាគី​បុស​មន​-​ហ្វឿក​តឹន – CEN