ឥណ្ឌា-រុស្ស៊ី ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ទិញ​ លក់​ប្រ​ព័​ន្ធខែល​កាំជ្រួច S-400​ ចំនួន​៥ – CEN