​សាហាវ​មែន​! បុរស​២​នាក់​ចាប់​អូស​ស្ត្រី​ម្នាក់​ចេញពី​ទ​ន្ល​ Ganges រួច​នាំគ្នា​ចាប់រំលោភ​យ៉ាង​សាហាវ ហើយ​ថត​វីដេអូ​បង្ហោះ​ទៀត​ – CEN