​ភ្ញៀវទេសចរ​ទៅ​កម្សាន្ត​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ក្នុង​រយៈពេល​៩​ខែ​នា​ឆ្នាំ​២០១៨ កើនឡើង​ធៀប​នឹង​៩​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០១៧ – CEN