សារព័ត៌មាន​អាមេរិក ៖ សេត​វិមាន​គិតគូរ​រំសាយ​តួនាទី​ប្រមុខ​ការទូត​ចំពោះ​លោក Tillerson – CEN