ស្លៀក​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មី​ពុំទាន់​បោកគក់ ៖ ប្រយ័ត្ន​អាលែកហ្ស៊ី និង​មហារីក​ – CEN