កំប្លោក​បាន​រសាត់អណ្តែត​តាម​ទឹករលក​សមុទ្រ មក​ទើរ​តាម​ឆ្នេរ​មួយចំនួន ក្នុង​ក្រុងព្រះសីហនុ – CEN