ដឹង​រឿងនេះ អ្នក​ប្រាកដជា​នឹងមិន​ហ៊ាន​បោះបង់​អាហារ​ពេលព្រឹក​ – CEN