បរិភោគ​លឿន​ពេក ងាយ​កើត​ជំងឺ​បេះដូង និង​ទឹកនោមផ្អែម​ – CEN