ត្រូវ​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ដៃគូ​សហប្រតិបត្តិការ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ បើ​យូ​ណាន -​បន្ទាយមានជ័យ​បន្ត​សម្ព័ន្ធមេត្រីភាព​តាម​ – CEN