អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​លែង​ប្រកែក​ហើយ ខណៈពេល​កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព​ថត​បាន​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ពេល​ព្រលឹង​ចាកចេញ​ពី​…​ប្រាណ​! (វីដេអូ) – CEN