សិស្សសាលា​វិទ្យាល័យ​ ហ៊ុន ​សែន ​សម្ភះ​បុរៈ​ ៧​នាក់ ដួលសន្លប់ ក្នុង​បន្ទប់រៀន​ – CEN