សម្តេច​តេជោ ចារ​ប៊ិកក្រហម លើ​លិខិត​អភិបាលខេត្ត​កណ្តាល​៖ អស់លោក លោភលន់​ពេក​ – CEN