​កីឡា​ប៉េតង់​កម្ពុជា​ឈ្នះ​មេដាយមាស ក្នុង​ការប្រកួត​ដណ្ដើម​ពានរង្វាន់​ជា​ក្រុម​អន្តរជាតិ​នៅ​ប្រទេស​នៅ​បារាំង​ – CEN