ប្រការ​ដែល​គួរឲ្យ “​សង្ស័យ​” និង​គួរឲ្យ “​ខ្លាច​” ជុំវិញ​ករណី​បាញ់​បង្ហោះ​កាំជ្រួច​របស់​កូរ៉េខាងជើង នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៩/១១ – CEN