មើលគ្រូ​ក្រពើ​ចែក​ផ្លូវ​គ្នា​… រត់​ផាស់ក្រញាំ​ (វីដេអូ) – CEN