បាញ់ប្រហារ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្សាន្ដ Rock ចាប់ខ្លួន​បក្ខពួក​ពីរ​នាក់​ទៀត និង​អាវុធខ្លី​ស៊េរី​ទំនើប​ចំនួន​ពីរ​ដើម​ – CEN