​ព្រោះតែ​រំលោភ​ក្មេងប្រុស​អាយុ​១៣​ឆ្នាំ​ម្នាក់​មិនបាន ធ្វើឱ្យ​ស្ត្រី​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​យក​តង្កៀប​ក្តៅ​មក​ដុត​ប្រដាប់ភេទ​ – CEN