ដុត​សម្លាប់ខ្លួន​ដោយ​សន្លឹកឆ្នោត​ដែល​ខុស ដើម្បី​គេច​ពី​បំណុល​(មានវីដេអូ) – CEN