វៀតណាម ៖ មីន​១០​គ្រាប់​បង្កៃ​ជា​អក្សរ V ពាក់​នៅក្រោយ​ទូរ ATM បាន​ភ្ជាប់ គីប​ប​ន្ទុះ​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​រាប់ពាន់នាក់​ត្រូវ​ជម្លៀសចេញ​ – CEN