កីឡាករ​ជន​ពិការ​របស់​កម្ពុជា វិលត្រឡប់​ពី​ប្រកួត​អាស៊ី​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី ដោយ​មិន​បាន​ទទួល​មេដាយ​ – CEN