​នុះ​! ព្រះសង្ឃ​១​អង្គ​ទៀតហើយ ត្រូវ​អា​ខោ​ន​មួយ​អះអាងថា​ខូចខ្លួន​ជាមួយ​ហើយ​ដោះដៃ បកអាក្រាត​រឿងអាស្រូវ​ភេទ​ស៊ីចុក​ស្រី​ញី​ក្នុង​កុដិ​ឡើង​សាហាវ​! តែមនុស្សជាច្រើនថា… – CEN