កូរ៉េខាងជើង​សាកល្បង​កាំជ្រួច​ថ្មី សេដ្ឋី​ផលិត​លេណដ្ឋាន​គេច​ពី​វិទ្យុសកម្ម​នៅ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​… ត្រូវប៉ាន់​! – CEN