កូរ៉េខាងជើង និង​កូរ៉េខាងត្បូង​បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​កម្រិត​ខ្ពស់​មួយ​នៅ​តំបន់​ ​គ្មាន​យោធា​នៃ​ព្រំដែន​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ – CEN