ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​អះអាងថា សភាពការណ៍​កូរ៉េខាងជើង​កំពុង​លូតលាស់​ល្អ​ – CEN