ចាប់ពី​ខែតុលា​ទៅ នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ចឺ​រ៉ៃ មាន​សេវា​ត្រួតពិនិត្យ​ថែទាំ​សុខភាព​ដោយ​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​ជប៉ុន​(មានវីដេអូ) – CEN