សម្តេច​តេជោ ៖ ការងារ​នយោបាយ គឺ​មេដឹកនាំ​ដើរ​មុខ​ – CEN