ស្រា​មួយ​ដប​ដែល​ផលិត​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៥ ដេញថ្លៃ​លក់បាន​ដល់​ទៅ​558.000 USD – CEN