ខាងក្រោយ​រាជវាំង​មាន​ភីលៀង​ប្រមាណ​៣០០០​នាក់ សួរថា​តើ​ស្តេច​មាន​សុភមង្គល​ដែរឬទេ​?(មានវីដេអូ) – CEN