ខឹង​មិន​ឲ្យ​បើកគោយន្ដ​កាត់​មុខផ្ទះ ដាក់​មួយ​ដំបង​រយះ​ក្បាល ,​ម្នាក់​ដេកពេទ្យ ជនបង្ក​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន និង​ម្នាក់​ទៀត​រត់ចោលស្រុក​ – CEN